Konkurrens och samverkan

I mitt dagliga arbete stöter jag på helt självklara former av konkurrens och samverkan sida vid sida. Låt mig ta några exempel.

En forskargrupp tävlar mot en annan forskargrupp om att få forskamedel från de största fonderna. Bästa forskningsplanen (och meriterna) vinner. Den utförda forskningen presenteras sedan på konferenser och i öppna forskartidskrifter. På detta vis kan forskare ta del av varandras forskning och samverka för forskningens bästa.

Att konkurrera är att försöka göra saker bättre än andra. Det kan också vara att undanhålla information från andra. Att samverka är att göra saker tillsammans med andra och att dela med sig av information och andra resurser.

e-handlare som har ungefär samma målgrupp och ett liknande sortiment konkurrerar i normala fall. Det hindrar inte att de ibland gör saker tillsammans eller för varandra. Det finns också exempel på företag som har ungefär samma målgrupp men olika sortiment. Att göra gemensamma aktiviteter kan gynna båda. Allt detta sker i affärsvärlden.

De som ägnar sig åt e-handel är i många fall medlemmar i ett svenskt forum för e-handlare. På detta forum lyfts praktiska problem eller frågor om vad som är den bästa lösningen osv. Nybörjare frågar och de mer erfarna svarar. De är alla öppna med information och hjälper varandra.

e-handlare konkurrerar för att synas mest på google. Den som syns överst är ofta den som säljer mest. Därför vill alla lyckas med sökmotoroptimering (SEO). Eftersom de flesta inte är SEO-experter själva söker de hjälp av sådana experter. SEO-experter konkurrerar om kunder. Det finns gott om jobb men vissa är mer framgångsrika än andra på att få kunder.

SEO-experter ingår alla i samma nätverk och delar information och tjänster på några av de stora fora där de är medlemmar. De samverkar i många fall för att stärka sina egna projekt men också för att hjälpa varandra med kunder. Personer som jobbar med SEO är ett samverkande släkte.

I flera av dessa något paradoxala miljöer där konkurrens och samverkan omväxlande är lika vanliga och rimliga kan man hitta en eller annan riktigt kompetent och spännande entreprenör. Det handlar oftast om riktiga multitalanger.

Varför nöja sig med att ägna sig åt enbart forskning eller enbart företagande, enbart SEO eller enbart utbildning, enbart föreläsningar eller enbart marknadsföring? Världen är full av så mycket mer och den som vågar kan utmanas av denna komplexitet.

Jag har lärt mig att se vilka möjligheter alla multitalanger kan erbjuda. Det är ofta där jag hittar samarbeten som kan vara på lång sikt eller på kort sikt. Allt handlar om ömsesidig vinst. Det som kallas win-win. Håll ögonen öppna.

11 Dec 2019