Kommunikationens element

Efter flera år av kommunikationsforskning har jag fått en god överblick över vad man behöver ha koll på för att förstå vad kommunikation är. Vissa forskare pratar om tre aspekter av kommunikation mellan två parter: kommunikatören, relationen och interaktionen. Ju längre tid jag ägnade åt kommunikationsforskning desto tydligare blev det för mig att dessa tre områden inte räcker. Jag tänker mig snarare sju områden. Dessa kallas av forskare för kommunikationens element.

Min lärdom är att man kan titta på varje element för sig och alla tillsammans. Det senare är nödvändigt för att få en fullständig bild, nära nog en fullständig bild, och därmed kunna närma sig en ökad kommunikationskompetens. Ju mer man förstår om kommunikation destom mer kan man medvetet göra åt saken.

Läs mitt inlägg om kommunikationens element och få en ökad förståelse av det du ägnar dig åt varje dag. Det går alltid att bli bättre på att kommunicera.

17 Nov 2018