Jag gillar e

Den vanligaste bokstaven i mitt namn är e. Det förekommer en gång i mitt förnamn och två gånger i mitt efternamn. Totalt tre. Den näst vanligaste bokstaven är n som förekommer två gånger i mitt efternamn. Har detta någon som helst betydelse för hur jag är, tänker och beter mig? Kanske inte men jag har märkt att många avgörande namn och ord i mitt liv börjar på e.

Jag äger och driver två företag. De börjar båda på e. Jag kan inte minnas att det fanns någon särskild tanke bakom just bokstaven e. Båda företagsnamnen har dessutom flera e i sig. Företag nummer två, kronologiskt, är ett e-handelsbolag så jag gillar uppenbarligen e-handel.

Det finns en rad värdeord som börjar på e som är viktiga för mig:

Egalitet/egalitär

Ekosfär

Emancipation

Essens

Estetisk

Etik

Etos

Det finns en rad ord relaterade till vetenskap som är centrala i mitt liv:

Elaborera

Elementär

Emergens

Empiri

Enkät

Entitet

Entropi

Epifenomen

Epistemologi

Erfarenhet

Etnografi

Etymologisk

Evaluera

Evidens

Evolution(steori)

Excellent

Exergi

Några ord som är kopplade till företagande:

E-handel

E-handelsföretag

Ekonomi

Expert

Några ord på e som har med vår språkliga och kommunikativa förmåga att göra:

Elokvent

Emfas

Epik

Estradör

Etos (igen)

Expressiv

Några ord jag gillar som har med välbefinnande och stimulans att göra:

Elevation

Endorfin

Enigma

Eskapad

Eufori

Evokativ

Exalterad

Det finns några ålderdomliga ord på e som jag gillar:

Ehuru

Eljest

Emedan

Enkom

Envig

Eftersom hållbarhetsfrågor är viktiga för mig gillar jag:

Ekologi

Elhybrid

Exergi (igen)

Djur som har fascinerat mig:

Eldfluga

Elefant

Konstrelaterade termer på e:

Exklusivitet

Expressionism (Matisse, Chagall, Munch, Kandinsky, Pollock och Rothko)

Material som jag har runt mig hela tiden:

Ek

Ord som jag inte har någon relation till men som jag tycker om att säga:

Erbarmlig

Evaporera

Exfoliera

Ord som bland många är beskrivande för min personlighet:

Effektiv(itet)

Envis(het)

 

De här listorna på e-ord säger nog en hel del om mig.

Har du någon favoritbokstav och några favoritord?

 

27 May 2018