Intervjuad

I början på oktober hörde en herre vid namn Nicolas Jacquemot av sig via mail. Han hade läst en av mina böcker och undrade om han kunde få intervjua mig för sin egen bok. Jag har blivit intervjuad för riksradio och sveriges största dagstidningar men aldrig av någon som ska skriva en bok. Mitt svar var naturligtvis ja. Den erfarenheten ville jag inte missa.

Jacquemot har skrivit ett flertal böcker. De flesta är utgivna på förelaget Natur & Kultur. Temat på hans böcker kretsar kring psykologi, kommunikation och organisation. Han är ursprungligen etnolog men disputerade inom management. Hans mångvetenskapliga bana påminner en del om min egen vilket jag tycker är spännande.

Boken Jacquemot håller på att skriva handlar om social kompetens. I sin research hittade han min bok Interpersonell kommunikation och ett kapitel om att ställa frågor och lyssna. För mig är det något av en konstform av kunna ställa frågor och än mer att vara en god lyssnare. Det är definitivt en aspekt av social kompetens.

Vi bokade en tid då Jacquemot skulle besöka mig på jobbet och intervjua mig i en timma. För att han skulle ta sig till den plats jag befann mig på skulle han först behöva resa ungefär fyra timmar. Därefter skulle han få en timme med mig innan han skulle resa vidare. Det var planen. I verkligheten när han dök upp torsdagen den 14:e nov kl 14.00 hamnade vi i ett samtal som varade i drygt två timmar.

Intervjun började kring vad interpersonell kommunikation är. För mig som har varit kursansvarig för en kurs på avancerad nivå för studenter från hela världen i elva år är detta ett ämne jag kan väl. Problemet är bara att man kan välja så många olika ingångar. Det väsentliga man behöver veta är dock att den som förstår interpersonell kommunikation förstår grunden till all kommunikation. Att inte förstå interpersonell kommunikation och ge sig in i något av de andra kommunikationsfälten gör att man riskerar att missuppfatta en hel del.

Efter en tid kom vi in på frågor. I grunden kan man säga att det finns slutna frågor och öppna frågor. I min bok listar jag dock långt många fler sorters frågor och alla fyller de en unik funktion. På frågan om vilken sorts fråga som är min favorit svarade jag metakognitiva frågor. Lite senare in i samtalet lade jag till uppföljningsfrågor. Metakognitiva frågor handlar om att reflektera kring sina egna tankar, sitt eget kunnande och sitt eget lärande. Det är väldigt givande att försöka förstå på vilka grunder man tycker något eller kan något. En uppföljningsfråga sker i det vardagliga samtalet för att få lite mer information men ofta är funktionen att komma vidare i konversationen.

Slutligen ställde Jacquemot frågor om att lyssna. Vi diskuterade skillnaden mellan att höra och att lyssna, om varför det är så svårt att lyssna och vad man kan göra för att träna sig på att bli en bättre lyssnare. Svaren på frågorna är ganska invecklade. Kontentan är att det är svårt att lyssna. Vi tror att det är lätt och att vi lyssnar uppmärksamt hela tiden. Jag påstår att vi nästan aldrig lyssnar uppmärksamt. Försök att lyssna på en annan person i en minut utan att själv försöka avbryta eller att själv spinna vidare på någon tanke. Det som sker i våra egna tankar stör ofta ut förmågan att verkligen lyssna på vad den andra säger. Testa.

Efter två timmar fortsatte vi att småprata tills vi skiljdes åt. Det var ett trevligt möte och en spännande erfarenhet. Lycka till med boken Nicolas Jacquemot.

16 Nov 2019