Intentionalitet

I min forskning och i skapandet av mina teorier har jag så långt det går försökt att förstå mänsklig intentionalitet. Det är i vår intentionalitet jag tar min utgångspunkt för jag tror att det är kärnan i vår kommunikation så väl som i vårt lärande.

Jag har nu ägnat ett inlägg för att reda ut, mest på ytan men lite på djupet, vad intentionalitet är och hur det hänger samman med andra mänskliga förmågor. Det verkar simpelt vid första anblick men ju mer man studerar det blir det mer och mer komplext. Intentionalitet är onekligen fascinerande.

Läs mer i mitt inlägg.

20 Jul 2018