Intelligens - ett problematiskt fenomen?

Jag är inte intelligensforskare så jag kan inte uttala mig om intelligens med någon direkt auktoritet. Jag har ändå genom min kognitionsforskning och min lärandeforskning berört ämnet tillräckligt ingående för att fundera högt om det.

Det finns en rad frågor man behöver ställa sig. Den första är om det finns en intelligens, en så kallad G-faktor. Vissa tror det medan andra inte gör det. Den andra frågan är om intelligens måste ha med logik att göra. Kan man vara intelligent på ett känslomässigt, praktiskt eller socialt sätt? När man har ställt dessa båda frågor kommer en naturlig följdfråga: Vad är egentligen intelligens?

Så fort man börjar prata om emotionell intelligens ställs frågan varför man måste kalla det intelligens och inte bara emotionell kompetens. En något provocerande följdfråga blir då om det vi av tradition har kallat intelligens kanske också bara är en kompetens. Den antydan om att det finns en erfarenhetsbaserad intelligens, det som kallas kristalliserad intelligens, går i en riktning som mycket väl skulle kunna vara en kompetens.

En fråga som jag ofta har ställt mig kring intelligens är om det faktiskt har någon betydelse i det vardagliga livet och om det leder till någon framgång på ett eller flera områden. Nu visar det sig att intelligens har betydelse inom några områden i livet där det är en direkt inverkan på om man lyckas eller ej. Det visar sig också att emotionell intelligens har en inverkan på något fler områden i livet även om effekten inte är lika stark som för generell intelligens.

Min sista fråga är om de test man använder för att mäta intelligens, vilken sort det än må vara, verkligen mäter det de avser att mäta. Om man vill komma åt generell intelligens och gör det med hjälp av logisk-analytiska test kan man ifrågasätta om man inte enbart har mätt just den logisk-analytiska förmågan och inte alls en generell intelligens. Det som framstår som intelligent i en given situation kanske i högre grad bygger på språkförmågan eller på en kreativ förmåga.

Intelligens är ett svårhanterligt fenomen. Jag får inga helt tillfredsställande svar på mina frågor. Jag får heller ingen klar bild över vad fördelen med en underliggande G-faktor som påverkar hur vi hanterar kniviga situationer är.

Om du har några bra förslag får du gärna dela med dig.

12 May 2019