Hur väl är ledaren insatt i den verksamhet hen leder?

Baserat på en nylig enkätstudie, som jag har utfört, framkommer det att följarna är tveksamma till deras ledares förståelse för den verksamhet de leder. Detta skapar vissa problem.

Gå till inlägg.

15 May 2018