Hur mycket och på vilket sätt kommunicerar vi på jobbet?

Jag utförde en studie för en tid sedan i tre mindre organisationer. Det var några olika men relaterade saker jag ville ta reda på. Först ville jag veta hur mycket de anställda lade på att kommunicera om jobbet och hur mycket de lade på att prata om privata saker på arbetstid. En dryg tredjedel går åt privata samtalsämnen. Sedan ville jag veta om de som kommunicerade mycket använde sig av fler sätt att komma i kontakt än de som kommunicerade lite. Detta fick jag bekräftat genom en statistisk analys. Ju mer vi kommunicerar och ju bättre vi känner varandra desto fler sätt har vi att komma i kontakt med varandra, för att kommunicera.

Gå vidare till inlägget.

27 May 2018