Hjälp jordens bin och humlor

När jag för några år sedan var inne på att fota inslag från naturen fastnade jag särskilt för humlor och bin. Bin är fascinerande av många skäl men kanske främst för att de trots sin kroppsstorlek i förhållande till vingstorlek kan flyga. Eftersom jag höll på mycket med närbilder såg jag tydligt att det finns flera olika sorters humlor. En sorts humla som är väldigt stor ser ut som ett bevingat lejon. Andra ser ut som gula små ulltussar.

Där jag bodde vid denna tid hade vi ett vildapelträd i trädgården som blommade något helt fantastiskt varje vår. Trädets blommor lockade till sig alla möjliga insekter och bland dessa särskilt steklar. Den typiska stekeln på besök var biet. Jag lyckades få flera fina bilder i närbild där jag även i dessa fall kunde se att det rör sig om flera olika arter.

Jag ser mig inte som någon särskilt duktig fotograf men om man som jag är utrustad med en stort tålamod går det att till slut fånga det där ögonblicket som ändå gör en bild intressant. Humlor och bin som är i ständig rörelse är en särskild utmaning. Det bästa är när man lyckas fånga denna rörelse.

När man ser hur dessa steklar på nära håll ser ut, hur de rör sig och hur de arbetar kan man inte annat än förundras. Med tanke på detta är det sorgligt att många arter är på väg att dö ut. Humlor och bin minskar generellt men det är vissa arter som är utrotningshotade. Det hela beror på att deras naturliga miljöer blir ovanligare och därmed de insekter som lever där.

Jag har nyligen skrivit ett inlägg om dessa små varelser som är så mycket viktigare för oss än vi vågar tro. De ger oss inte bara honung och ett fint fotografi utan de håller uppe hela ekosystem. Genom att göra naturområden där bin trivs ovanliga utarmar vi artrikedomen i vårt livsmiljö. Detta vill inte jag stå bakom. Jag vill att vi försöker hjälpa jordens bin och humlor att återhämta sig och frodas igen. I mitt inlägg förklarar jag sambanden mellan insekter och det hela ekosystemet som insekterna ingår i samt ger tips på vad vi kan göra för att hjälpa humlor och bin. Läs, fundera och hjälp till.

14 Jan 2019