Glappet mellan benämnd livsstil och levd livsstil

Jag genomförde för några år sedan en intervjustudie inom ramen för ett klimatprojekt. Då frågade jag bland annat deltagarna vilken livsstil de ansåg sig ha. Det kom upp ett flertal förslag. Inom ramen för projektet gick det att jämföra detta med hur mycket deras totala konsumtion bidrog med i termer av koldioxidutstläpp. Det visade sig att de som sa sig vara mer eko i sin livsstil inte alls bidrog med mindre utsläpp än deltagarnas genomsnitt.

Gå till inlägget.

19 May 2018