Ger ledarskapsutbildningar önskad effekt?

Du kanske hör till dem som undrar om ledarskapskurser med sina lätt pinsamma övningar ger något resultat. Nu har det gjorts en översiktsstudie där ett forskarlag gör en metaanalys av alla studier de kunde hitta som rör effekterna av ledarskapskurser. Det visar sig att effekterna är goda men att det finns viss variation på vad kurser kan erbjuda. Tveka inte att gå en ledarskapskurs men ställ krav och kolla hur de arbatar.

Gå till inlägget.

24 May 2018