Framing

Ett av de mer sofistikerade sätten att påverka andra är framing. Det är ett spännande fenomen som involverar kognition, kommunikation och social relation. Även om framing metaforiskt utgår ifrån en ram, som en ram runt ett konstverk, kan man lite se det som ett förstoringsglas. Om framing innebär att man får andra att se saker på ett särskilt sätt är ett förstoringsglas en god bild över hur man synliggör något särskilt. Det som förstoras upp blir särskilt framträdande medan det som inte förstoras upp hamnar i periferin. Den centrala aspekten är det som lyfts fram genom framing. I och med att det lyfts fram tänker vi kring det i högre utsträckning än det som blir perifert.

Framing används för att påverka andra. Vilken grad av påverkan det rör sig om kan variera. Om vi med hjälp av framing vill kommunicera att man kan se på ett och samma fenomen från olika perspektiv väljer vi en mild version av påverkan. Om vi med hjälp av framing får människor att enbart se något på ett sätt vilket gör att dessa människor agerar som vi vill, trots att de själva inte vill det, handlar det om manipulation (eller hjärntvätt).

Hur är det då möjligt att vi kan påverkas genom framing? Det enkla svaret är att vi inte kan uppmärksamma och tänka på allt på en gång vilket gör att vi måste välja. När vi väl har valt fastnar vi lite i ett spår. Framing är ett sätt att göra valet åt andra. Genom att rama in någon del av verkligheten kommunicerar man att just denna aspekt är viktig och därför kan man få med sig andra att tänka på ett liknande sätt.

Jag har i min blogg som kretsar kring teman av ledarskap och kommunikation skrivit ett inlägg om framing som en konstform att leda andras tankar. Det är en form av kompetens som man kan utveckla för att lättare få andra att tänka på ett visst sätt. Även om det finns mycket vetenskap bakom framing kan man främst betrakta det som en väl utvecklad konst precis som mycket av retorik är.

15 Feb 2019