Framgångsfaktorer för företagande

Mina erfarenheter som företagare är inte lika omfattande som mina erfarenheter som forskare. Det är därför lättare att låta forskaren i mig uttala sig om vad som krävs för att lyckas som företagare än att låta företagaren i mig utgå ifrån mina samlade erfarenheter.

Jag kikade lite på hur företagsforskaren Ravindra Jain resonerar om vad som krävs för att lyckas som företagare. Hon föreslår ett tiotal faktorer. Jag valde att testa dessa och några till genom att gå igenom ett antal metastudier där man kan se vilka faktorer som faktiskt spelar roll. Det slutade med en lista på 14 faktorer varav sju är särskilt viktiga. Knappt hälften av Jains föreslagna faktorer hör till de viktigaste.

Du som är intresserad kan läsa hela mitt inlägg om framgångsfaktorer för företagare. Det innehåller förutom en lista på de frästa faktorerna också en kort beskrivning av de mest intressanta faktorerna.

12 Jan 2019