Frågebaserat lärande

Frågor kan vara givande för lärande för oss alla. Den forskning som finns tyder dock på att man kan lära sig särskilda former av frågor och särskilda mönster för att få ut så mycket som möjligt från frågeställningar. Det är från denna forskning vi idag har något som kallas frågebaserat lärande.

Utgångspunkten är att lärande kan utgå både från den som lär sig och ställer nyfikna frågor men också utgå ifrån den som vill bistå lärande som ställer procesfrågor och öppna frågor. En av de mest värdefulla sorters frågor man kan använda är metakognitiva frågor.

Tanken bakom frågebaserat lärande är mer utvecklat i mitt inlägg och ännu mer att hämta i tidigare publikationer.

29 Jun 2018