Flow i leken

Jag har länge varit intresserad av fenomenet Flow. Jag stötte först på det i boken Flow: Den optimala upplevelsens psykologi som kom ut på svenska i början av 1990-talet. Då visste jag inte att det fanns en koppling till min lekforskning som jag senare påbörjade. Detta stod klart för mig när jag fick tag på boken Play som är en tjock antologi där ett kapitel av psykologen Mihaly Csikszentmihaly finns med. Hans forskning om lycka ledde till fördjupade studier om flow som i sin tur tog sig in bland lekforskare under 1970-talet. Sedan dess har många lekforskare förhållt sig till fenomenet flow. Eftersom Csikszentmihaly inte själv trodde att lekande barn kunde nå detta tillstånd tog det ett tag innan andra forskare förde in begreppet i studier och texter.

Begreppet flow är lika aktuellt idag som för några decennier sedan och det är än mer aktuellt inom lekforskning och vår förståelse för lek. Nu är vi många som tror att barn kan nå flow-tillståndet när de leker. Det krävs dock en del av både barnet och dess omgivning.

Mitt inlägg handlar om vad flow står för, hur det relaterar till barns (och vuxnas) lek och vad vi kan göra för att det ska bli möjligt att hamna i flow. Naturligtvis får man ställa sig frågan varför flow är eftertraktansvärt vilket jag också ger svar på.

4 Nov 2018