En vecka i lärandets tecken

Semestern är över och jag är igång på alla fronter. Mina blogginlägg från veckan som har varit handlar huvudsakligen om lärande. Det är dock ganska olika aspekter av lärande jag har berört.

På bloggen State of Play har jag publicerat en äldre text som har synts i en tidskrift för något år sedan. Den handlar om hur barn lär sig av varandra när de leker. Fokus ligger på imitation i lek och förmågan att sätta sig in i hur andra känner och tänker. Imitation är alltid lärande om ett barn gör något för första gången som det har observerat någon annan göra, oavsett om det sker i eller utanför leken.

På bloggen Ledarskap, Lärande och Kommunikation handlar inlägget om hur buller eller bakgrundsbrus stör möjligheterna att lära. Det blir för ansträngande att höra vad som sägs eller orka hålla fokuks när det är för mycket ljud i lärandemiljön. I inlägget ger jag förslag på hur man kan gå tillväga för att antingen minska bakgrundsljuden eller för att hantera lärande trots mycket ljud.

Mitt inlägg på bloggen Framgångsfaktorer, eller Framgångsbloggen som den också heter, utgår ifrån idén att man ska antas till högre utbildning på andra grunder än vad som görs idag. Jag är delvis intresserad men också mycket skeptisk. För att man ska kunna anta studenter som kommer att klara sina studier, inte bara okej utan framgångsrikt, måste man ha en stor bredd av faktorer att ta hänsyn till.

Baserat på metastudier om vilka faktorer som ligger bakom framgångsrika studier och lärande kan man bilda sig en uppfattning vilka olika faktorer som faktiskt spelar roll. Variationen är stor. Det är delvis individuella faktorer men också en del faktorer som berör lärarens undervisning, förmågan att samspela med sin omgivning och bakgrundsfaktorer som rör familj och samhällsklass.

Snart börjar kurser och program på våra högskolor och universitet. Än så länge är det traditionella urvalskriterier som gäller. För vissa, av dem som blivit antagna, kommer det att vara utmanande och för andra kommer det att gå ganska enkelt. För min del ska det bli spännande att se hur årets nyantagna studenter är.

18 Aug 2019