Drama, lek och kreativitet

Ett forskarlag från USA har gjort en stor studie om relationen mellan drama och lek. De designade sin studie på ett sådant sätt att de kunde se att 30 minuters drama med rekvisita direkt före en leksession gjorde att barnen i studien lekte mer fantasilek. Ett sätt att se på detta är att dramapasset berikar leken så att den blir mer varierad och fördjupad. Varierad och fördjupad lek i sin tur gör barnen mer kreativa, enligt forskarna.

Denna koppling är inte helt obetydlig då unga i USA har tappat i mätningar över kreativitet. De tror att det beror på att lek och estetiska ämnen har fått mindre utrymme i både förskolan och skolan till förmån för mer teoretiska ämnen. Genom att koppla samman drama med lek kan denna trend vända, menar forskarlaget. Vi har en liknande trend i Sverige och bör ta en funderare på dessa resultat.

Läs mer i inlägget.

11 Jun 2018