Det kompetenta ledarskapet och relaterade faktorer

Baserat på min egen ledarskapsmodell som är en kompetensbaserad modell har jag ställt upp sju hypoteser som jag testar i en enkätstudie. Ca 750 deltagare har fått fylla i en enkät om ledarskap inom fyra pedagogiska verksamheter. Två hypoteser är helt styrkta, tre hypoteser är delvis styrkta och två hypoteser får oklart stöd. Kontentan är att de centrala komponenterna i kompetensmodellen får stöd.

Ledarskap har relativt lite med personlighetsdrag att göra även om denna aspekt spelar roll. Det är dock andra faktorer som man kan lära sig att bli bättre på som är avgörande. Man kan därför inte nöja sig med att vara en medioker ledare. Det går att utveckla sitt ledarskap till att bli ett kompetent ledarskap.

Läs om studien i inlägget.

18 Jun 2018