Den fysiska och sociala miljöns betydelse för femåringars roll-lek

Det har i Sverige gjorts en del studier och skrivits en del om hur den fysiska och sociala miljön påverkar lek. Internationellt har de fokuserat på fysiska utrymmen och tid vilket har visat att detta påverkar lekens kvalitet. En helt ny studie från Australien har valt en mer djuplodande blandad metod för att få tydligare svar. Deras specifika intresse ligger i hur femåringars roll-lek påverkas av den fysiska och sociala miljön. Det finns flera aspekter som inverkar.

Läs mer i inlägget.

29 May 2018