Barns syn på lek

Har vuxna och barn samma syn på lek? Svaret är nej och barn är väl medvetna om att deras syn på lek skiljer sig från sina föräldrars och andra vuxna. I en kanadensisk studie som gjordes för några år sedan intervjuades 38 barn i åldern sju till nio år. Där får man veta vad lek är enligt barnen, var man kan leka och vem man kan leka med.

Barns syn på lek är bredare än forskares och de anser att deras föräldrar inte riktigt förstår vad som är lek. Barn ser potential till lek i många situationer. Vuxna sätter upp begränsningar för lek.

Gå till inlägget och läs mer ingående om barns syn på lek.

17 Jun 2018