Barnkonventionen och lek

I samband med att riksdagen den 13:e juni 2018 beslutade att Barnkonventionen i sin helhet ska bli svensk lag och gälla från 1:a januari 2020 har jag tittat närmare på dess eventuella inverkan på leken och lekens betydelse.

FNs konvention om barnets rättigheter som det fullständiga namnet är skrevs på 1980-talet med utångspunkt i den syn man hade på barn då. Mycket har förändrats sedan dess vilket gör det ganska svårt att tillämpa konventionen som lag idag.

Kontentan är att konventionens skrivningar är för vaga och kortfattade för att tillföra något till våra pedagogiska verksamheter idag. Kanske kan tillskottet få en effekt på barns tillvaro i sina familjer.

Läs mer om hur jag resonerar här.

15 Jun 2018