Augmented reality och lek

Under min tid som kognitionsforskare och anställd vid institutionen för tillämpad informationsteknologi har det varit oundvikligt att hantera frågor kring Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR). Tekniken utmanar vår interaktionen med omvärlden. Hur långt kan vi komma och hur nära ligger det vår egen mentala förmåga?

Augmented Reality (AR) förknippas t.ex. med spelet Pokémon Go. Det gör att frågor kring AR kopplas till frågor om lek. För mig är det självklart att AR-spel är en form av lek. Det jag har intresserat mig för är i vilken utsträckning och på vilket sätt AR-spel hänger ihop med annan lek och vår kognitiva förmåga.

I mitt senaste inlägg tar jag upp några exempel på AR-spel och AR-lek och jämför med annan lek.

14 Nov 2018