Åtta egenskaper framgångsrika människor har gemensamt

Efter att ha intervjuat ca 500 framgångsrika personer och några hundra helt vanliga människor kom Richard St John fram till vilka åtta egenskaper som ligger bakom framgång. Han skrev ned allt i en bok som i sig blev en framgång när den kom 2010. Boken har titeln The 8 Traits successful People Have in Common och finns inte, mig veterligen, översatt till svenska. Boken är dock lätt att läsa då den är personlig och enkelt skriven.

Hur har St John kommit fram till sina åtta egenskaper och vilke är de? Efter att ha intervjuat framgångsrika personer inom många olika fält jämförde han dem delvis med varandra men också med personer som är helt vanliga. På det viset kunde han få fram vad som är specifkt och gemensamt för de framgångsrika och som inte var lika vanligt bland vanliga människor.

Vilka de åtta egenskaperna är kan du läsa om i inlägget.

 

31 Jul 2018