Att leka på arbetslagsevent

För mig som har studerat lek, lärande, kreativitet, grupp-processer, kommunikation, organisation och ledarskap är lek inte något som särskiljer sig från de andra mer "vuxna" fenomenen. Jag ser leken som något som hänger ihop med allt det andra. Därför är det inte förvånande när en grupp forskare undersöker hur leken kan ha en positiva inverkan på ett arbetslag som åker iväg på ett gemensamt event.

Den aktuella studien visar att det finns en rad fördelar med att leka och alla pekar mot ökad kreativitet och innovation. För de arbetsplatser där leken inte har en naturlig plats kan det vara fruktbart att börja tänka i sådana banar. Å andra sidan ska man inte ha för stora förväntningar och förhoppningar. Det är inte säkert att inslag av lek passar alla arbetslag.

Läs mer om studien i inlägget.

22 Jul 2018