Arbete och hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsfrågor handlar om ekologisk och miljömässigt hållbarhet, om ekonomisk hållbarhet, om sociokulturell hållbarhet och för mig även om hälsomässig hållbarhet. Många gånger hamnar fokus på en av dessa aspekter istället för att se hur de samverkar och bäst uppnås genom att alla delar finns med i planen.

Nu visar det sig efter den varma och torra sommaren att när den ekologiska hållbarheten sviktar får det konsekvenser på den ekonomiska, sociokulturella och hälsomässiga. Värmen har blivit ett arbetsmiljöproblem som inkluderar högre kostnader, lägre effektivitet, missnöje bland vanliga kunder som vill ha sina förväntade tjänster och ohälsa bland de anställda.

I mitt inlägg skriver jag om några exempel där man hoppas på en ökad hållbarhet på ett område fast man egentligen bara skapar ohållbara lösningar. Jag landar i ett program hos ICA som väver in flera faktorer och får ett bättre utfall som gynnar alla inklusive miljön och klimatet. Så och förmodligen ännu smartare behöver vi tänka och agera framöver.

15 Sep 2018