Är 'decoupling' en myt?

Känner du till det engelska begreppet 'decoupling'? Det betyder frikoppling och avser frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och en ökad miljöbelastning. Personer som är optimistiskt inställda till en oändlig ekonomisk tillväxt men samtidigt är medvetna om människans miljöbelastning på ekosystemen och planeten menar att en frikoppling är möjlig. Personer som är mindre positiva till ökad konsumtion menar att frikoppling är en myt.

De ekonomer som har räknat på det menar att relativ frikoppling är möjlig, d.v.s. att den ekonomiska tillväxten ökar mer än miljöbelastningen. Detta är fortfarande negativt för miljön. De som tror att mer effektiv teknologi ska lösa problemen tror ekonomisk tillväxt är möjlig samtidigt som miljöbelasningen minskar, så kallad absolut frikoppling.

Min argumentation går ut på att absolut frikoppling inte ens är möjlig om vårt samhälle helt skulle gå över till att vara ett digitalt tjänstesamhälle. Samtidigt är denna idé omöjlig eftersom vi inte kan bo i digitala bostäder, ha på oss digitala kläder eller äta digital mat. Abslut frikoppling finns inte i någon framtid. Det enda som är möjligt är relativ frikoppling men så länge vi ökar miljöbelastningen även om ökningen för varje år är liten blir förutsättningarna för ett gott liv sämre.

Det bästa vi kan göra nu är att konsumera dyrt för att få produkter som håller länge. Det sämsta vi kan göra är att konsumera billigt och få produkter som går sönder snabbt.

Läs hela inlägget här.

29 Jun 2018