2018 års mest lästa inlägg

Min första och mest besökta blogg är State of Play. Jag har nu efter året som har gått gjort en sammanställning av vilka blogginlägg som flest besökare läste under 2018. Jag presenterar årets topp tre och de tre inlägg som kom precis utanför.

Därtill berättar jag lite om ett inlägg som var färdigskrivet men som aldrig publicerades. Vissa ämnen gallras bort innan de ens blir skrivna. Några gallras bort när man märker att de är för svårat att skriva på ett bra sätt. Andra gallras bort när de är färdiga för publicering. Man får överväga vad man ska dela med sig av och vad man bör hålla för sig själv.

Om du vill läsa om vad som var mest intressant för mina följare på State of Play ska du titta närmare på inlägget 2018 års mest lästa inlägg. Där ger jag en kort genomgång om vad inläggen handlar om och varför jag tror att de blev de mest lästa. Av dessa inlägg är det några som besöks intensivt under några dagar och några som besöks under en lång tid, kanske en bra bit in på detta år. De inlägg som besöks för att de sprids på sociala medier får en blossande effekt. De som tar upp ämnen som människor söker på google lite då och då får på lång sikt en ansenlig mängd besök. Min mest lästa inlägg har några av varje.

6 Jan 2019