Mina bloggar

Jag driver just nu fyra områdesspecifika bloggar plus några allmänna inlägg på denna sida. Här följer lite kort information om varje blogg. Därefter följer rubriker, sammafattningar och länkar till mina senaste inlägg. I vissa fall gör jag inlägg här som inte finns på någon annan blogg.

State of Play
Fokus ligger på lekforskning som även knyter an till leksaker, kreativitet och glädje. Det är i huvudsak barns lek som är av intresse men även vuxnas.

Framgångsfaktorer
När jag inte bedriver egen forskning kan jag göra omfattande översikter av befintlig forskning. I bloggen om framgångsfaktorer skriver jag om sådant som gör att vi lyckas i livet och jag baserar det helt på forskning. Ofta finns det ganska mycket forskning men den har inte nått allmänheten. Det är delvis det som är syftet med bloggen. Jag vill att andra ska känna till vad som gör livet bättre, om möjligt. Ibland skriver jag också om sådant som jag upplever som delvis vilseledande material och begrepp. När det är välkänt bland forskare att något inte fungerar finns det ingen anledning att folk ska tro populärvetenskapliga författare och självhjälpsgurus.

Ledarskap, Lärande och Kommunikation
Denna blogg inlemmar tre stora områden som jag har forskat mycket kring den senaste tiden. Ibland skriver jag om något av de tre ämnena separat och ibland skriver jag om två eller tre av dem i en och samma text. Det är ju inte ovanligt att de hänger samman.

Hållbar livsstil
Jag har länge haft ett intresse för hållbar utveckling. Jag har också länge haft ett intresse för livsstilsfrågor. Dessa två delar kombineras i min blogg om hållbar livsstil. Den handlar om hur man kan leva mer hållbart för att vår värld ska vara en bättre plats för senare generationer.

 

Det kompetenta ledarskapet och relaterade faktorer

18 jun 2018

Baserat på min egen ledarskapsmodell som är en kompetensbaserad modell har jag ställt upp sju hypoteser som jag testar i en enkätstudie. Ca 750 deltagare har fått fylla i en enkät om ledarskap inom fyra pedagogiska verksamheter. Två hypoteser är helt styrkta, tre hypoteser är delvis styrkta och två hypoteser får oklart stöd. Kontentan är att de centrala komponenterna i kompetensmodellen får stöd.

Ledarskap har relativt lite med personlighetsdrag att göra även om denna aspekt spelar roll. Det är dock andra faktorer som man kan lära sig att bli bättre på som är avgörande. Man kan därför inte nöja sig med att vara en medioker ledare. Det går att utveckla sitt ledarskap till att bli ett kompetent ledarskap.

Läs om studien i inlägget.

Barns syn på lek

17 jun 2018

Har vuxna och barn samma syn på lek? Svaret är nej och barn är väl medvetna om att deras syn på lek skiljer sig från sina föräldrars och andra vuxna. I en kanadensisk studie som gjordes för några år sedan intervjuades 38 barn i åldern sju till nio år. Där får man veta vad lek är enligt barnen, var man kan leka och vem man kan leka med.

Barns syn på lek är bredare än forskares och de anser att deras föräldrar inte riktigt förstår vad som är lek. Barn ser potential till lek i många situationer. Vuxna sätter upp begränsningar för lek.

Gå till inlägget och läs mer ingående om barns syn på lek.

Barnkonventionen och lek

15 jun 2018

I samband med att riksdagen den 13:e juni 2018 beslutade att Barnkonventionen i sin helhet ska bli svensk lag och gälla från 1:a januari 2020 har jag tittat närmare på dess eventuella inverkan på leken och lekens betydelse.

FNs konvention om barnets rättigheter som det fullständiga namnet är skrevs på 1980-talet med utångspunkt i den syn man hade på barn då. Mycket har förändrats sedan dess vilket gör det ganska svårt att tillämpa konventionen som lag idag.

Kontentan är att konventionens skrivningar är för vaga och kortfattade för att tillföra något till våra pedagogiska verksamheter idag. Kanske kan tillskottet få en effekt på barns tillvaro i sina familjer.

Läs mer om hur jag resonerar här.

När tåget går går det som på räls - NOT

12 jun 2018

Den senaste månaden har jag planerat resor med tåg men har i flera fall fått leta efter alternativa lösningar. Tågen har blivit försenade med flera timmar redan före avfärd eller har blivit helt inställda på grund av spårfel, signalfel, tågfel eller ombyggnationer. Hur är läget när tågen väl går då? Min erfarenhet är mycket blandad. Ibland går det helt smärtfritt. Det har till och med hänt att tågen kommer in för tidigt till ändstationen. Ibland är resan full med strul och tåget är många timmar försenat.

Drama, lek och kreativitet

11 jun 2018

Ett forskarlag från USA har gjort en stor studie om relationen mellan drama och lek. De designade sin studie på ett sådant sätt att de kunde se att 30 minuters drama med rekvisita direkt före en leksession gjorde att barnen i studien lekte mer fantasilek. Ett sätt att se på detta är att dramapasset berikar leken så att den blir mer varierad och fördjupad. Varierad och fördjupad lek i sin tur gör barnen mer kreativa, enligt forskarna.

Denna koppling är inte helt obetydlig då unga i USA har tappat i mätningar över kreativitet. De tror att det beror på att lek och estetiska ämnen har fått mindre utrymme i både förskolan och skolan till förmån för mer teoretiska ämnen. Genom att koppla samman drama med lek kan denna trend vända, menar forskarlaget. Vi har en liknande trend i Sverige och bör ta en funderare på dessa resultat.

Läs mer i inlägget.

Köttberget som både växer och krymper

10 jun 2018

Med jämna mellanrum kollar jag på statistik över hur mycket djur som slaktas årligen i Sverige, I EU och i världen för att vi människor ska kunna konsumera kött. De mängder kadaver det blir på ett år är så offantligt stora att vi inte kan greppa det. Bara i Sverige under en dag måste djur som tillsammans vägen 2 100 ton slaktas för att vi ska kunna konsumera vår genomsnittliga mängd kött. Föreställ dig då hur många ton slaktade djur det blir globalt. OECD har försett oss med siffror och jag har ställt samman detta i ett inlägg.

Gå vidare till inlägget.

Socialt kapital och nätverkande

9 jun 2018

Jag har åter fördjupat mig en smula i framgångsfaktorer som har en bred inverkan i livet. Denna gång handlar det om socialt kapital. Det är en sådan faktor som har en inverkan på de flesta områdena i livet. Jag har bara tittat på åtta områden i livet men i samtliga fall kan man räkna med att socialt kapital har en märkbar effekt. I vissa fall mer än i andra.

Tidigare har jag skrivit om tillit som utgör en av tre komponenter i socialt kapital. Tillit är en kraftfull faktor som har stor inverkan på vissa områden i livet medan socialt kapital har en mindre kraftfull men bredare inverkan. Det är intressant att en delkomponent kan vara så påtagligt annorlunda än det komplex den ingår i. Båda faktorerna har i alla fall en tydlig inverkan i livet.

Läs mer i inlägget.

Ledarskapet relaterat till att göra ett bra jobb

7 jun 2018

Den fjärde delen av min enkätstudie om pedagogiskt ledarskap handlar denna gång om att göra ett bra jobb som anställd och om medarbetaranda. Frågan är om ledarskapet påverkar arbetsinsatsen och medarbetarandan. Båda dessa aspekter bygger på den anställdes egen upplevelse. Det är upplevelsen av att man känner att man gör bra ifrån sig på jobbet. Denna ställs i relation till vad den anställde har för uppfattning om sin chefs ledarskap. Den andra aspekten som handlar om medarbetaranda beskrivs som det man som anställd gör utöver de arbetsuppgifter man formellt har. Det kan röra sig om att hjälpa sina kollegor, göra det trivsamt på arbetsplatsen, se till att uppmärksamma någon som fyller år osv. Medarbetaranda är enligt tidigare forskning bra för trivseln på jobbet och att man gör ett bra arbete.

Resultatet från studien visar att det finns en liten koppling mellan medarbetaranda och arbetsinsatsen samt mellan ledarskapet och medarbetarandan. Den mest påtagliga kopplingen finns mellan ledarskap och arbetsinsatsen. Det är vissa aspekter av ledarskapet som har en inverkan.

Gå till inlägget för att läsa mer.

Lek, social kompetens och små barns välbefinnande

3 jun 2018

I en nylig norsk studie undersöker de relationen mellan faktorerna välbefinnande, lek, social kompetens och motorisk färdighet. De ställer upp två hypoteser och de får den första helt bekräftad och den andra delvis bekräftad. Det är helt klart så att dessa fyra faktorer har en koppling till varandra. Frågan är bara hur stark och vilka slutsatser man kan dra.

Läs inlägget.

Kunskapsdelning i en Community of Practice

3 jun 2018

Jag har studerat flera mindre organisationer. Det jag främst har tittat på är hur de kommunicerar, hur de delar kunskaper och deras ledarskap. Vissa av dessa organisationer består av en profession. Det kan vara lärare, bibliotekarier, mäklare eller programmerare. En grupp av lärare har liknande utbildning, liknande erfarenheter och ingår i ett lärarkollegium. Detta är ett exempel på en Community of Practice, en kunskapsgemenskap, där alla har liknande kunskaper. I de fall någon har mer kunskaper om något kan de dela med sig inom gemenskapen. Det är fördelaktigt för individerna som får ny kunskap och för gruppen i sin helhet som blir mer kompetent och mindre sårbar för att någon ska bli långtidssjukskriven eller byta jobb.

En av de organisationer jag har studerat som jag har funnit mest intressant är en mindre mäklarfirma bestående av bostadsmäklare som i sin helhet ugör en Community of Practice. Det jag har tittat närmare på är hur de delar kunskaper inom organisationen. Det gynnar inta bara den enskilda organisationen utan vi kan alla ta lärdom av detta arbetssätt.

Gå till inlägget.

The 7 Habits of Highly Effective People

2 jun 2018

Tidskriften Forbes utnämnde år 2002 boken The 7 Habits of Highly Effective People till en av de tio mest inflytelserika böckerna om företagande och organisering någonsin. Boken är skriven av Stephen R. Covey i slutet av 1980-talet. Om man inte har läst boken kan man lätt bli nyfiken på vad det är för speciellt med just denna bok. Det är precis vad jag ska titta lite närmare på nu baserat på befintlig forskning.

Se vidare i inlägget.

En hundralapp utsläpp, tack

2 jun 2018

Det pratas om vi måste konsumera mindre för att få bukt med utsläppen av växthusgaser eller om vi kan förlita oss på teknikutvecklingen. En tidigare studie visar att vi behöver mer effektiv teknik men också att vi behöver ändra vårt sätt att leva för inget av dem var för sig är tillräckligt. Betyder det då att vi behöver konsumera mindre. Inte nödvändigtvis i pengar räknat utan det handlar mer om vad vi köper för pengarna. Jag räknade för några år sedan ut vad en genomsnittlig hundralapp leder till i kg utsläpp av växthusgaser och det är 3.8 kg. Naturligtvis beror det på vad du köper för hundralappen. Vissa saker ger kanske 1 kg utsläpp medan andra ger 20 kg utsläpp. Vi väljer.

Gå till inlägget.

"Som en barnlek" - Var kommer uttrycket ifrån och vad står det för?

2 jun 2018

Jag antar att du precis som jag har hört uttrycket ”som en barnlek” eller ”lätt som en barnlek”. Ibland förekommer även ”det är inte någon barnlek”. Som lekforskare har jag alltid reagerat på uttrycket och nu bestämde jag mig för att gå till botten med det hela.

Att säga att lek är lätt eller simpelt är allt annat än rimligt med den kunskap vi har om lek idag. Däremot kan det se lätt ut. Barn som är vana vid att leka gör det med en, till synes, lätthet och så bekymmerslöst att man kan se det som en aktivitet som inget kräver.

Gå till inlägget.

Ledarskapets roll för framtidssynen

29 maj 2018

Från en nylig enkätstudie har jag tittat på de anställdas framtidssyn inom pedagogisk verksamhet och tagit reda på hur den är kopplad till olika aspekter av ledarskapet. Det visar sig att fyra aspekter av 14 har den avgörande betydelsen och att ledarskapet har en relativt stor inverkan på hur de anställda ser på verksamheten och sin anställning.

Nyckelorden är mål och återkoppling.

Gå till inlägget.

Den fysiska och sociala miljöns betydelse för femåringars roll-lek

29 maj 2018

Det har i Sverige gjorts en del studier och skrivits en del om hur den fysiska och sociala miljön påverkar lek. Internationellt har de fokuserat på fysiska utrymmen och tid vilket har visat att detta påverkar lekens kvalitet. En helt ny studie från Australien har valt en mer djuplodande blandad metod för att få tydligare svar. Deras specifika intresse ligger i hur femåringars roll-lek påverkas av den fysiska och sociala miljön. Det finns flera aspekter som inverkar.

Läs mer i inlägget.

← Äldre inlägg